Site logo
Aranyhitel Zálogház
© 2014 Email
 • Stacks Image 145

  Link
 • Stacks Image 146

  Link
 • Stacks Image 147

  Link
 • Stacks Image 152

  Link
A zálogkölcsön-szerződés általános feltételei
 • Az elzálogosítás időtartama lehet 30 vagy 90 nap. Minden felmerülő költséget kiváltáskor, tehát utólag kell megfizetni. Lejárat napja után történő kiváltás esetén késedelmi díjat, késedelmi pótdíjat és késedelmi kamatot számítunk fel. A türelmi idő a 30 és 90 napos hitel esetén is további 30 nap.
 • A kezelési költséget előre meghatározott százalékban számítjuk fel, az elzálogosítás választott futamideje szerint.
 • A kamatnál, a késedelmi kamatnál és a késedelmi pótdíjnál napi elszámolást alkalmazunk, minden megkezdett naptári nap egész napnak minősül.
 • A mindenkori díjtételeket a zálogházban kifüggesztett hirdetmény tartalmazza.
 • A türelmi idő lejáratáig ki nem váltott zálogtárgyakat értékesítjük. Az ebből származó esetleges többletet az értékesítéstől számított öt éven belül zálogjegy ellenében kifizetjük. Az ármegállapítás a reális kereskedelmi forgalmi érték figyelembevételével történik. A zálogjegy birtokosának az értékfelesleg összegére lehet igénye, ezen túlmenően a Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.
 • A hitelfelvevő a zálogba adás tényével elismeri, hogy a futamidő lejárata után a zálogtárgyat bírósági végrehajtás mellőzésével a zálogház értékesíti.
 • A zálogjegy sorszámát kérjük saját érdekében jegyezze fel! A zálogjegy elvesztése vagy eltűnése esetén csak a sorszám ismeretében tiltható le a zálogjegy, melyhez a hitelfelvevő szóban és írásban tett nyilatkozatára is szükség van. Ennek tartalmaznia kell a sorszám mellett a zálogtárgy(ak) pontos leírását, a beadás idejét, a felvett kölcsön összegét illetve a bejelentő személy adatait. A letiltás ideje a kényszerértékesítés napjáig tart, amikor is a letiltást kérő átveheti a zálogtárgyat annak minden járulékát megfizetve a zálogháznak. A tárgy átvételéről szintén nyilatkoznia kell írásban.